TTB yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin son sayısında “Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği” dosyası yayımlandı. Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve Dr. Osman Öztürk’ün dosya editörlüğünü yaptığı sayıda dosya kapsamındaki yazıların ilk bölümüne yer veriliyor.

On bir makalenin yer aldığı sayıda yer alan yazılara ilişkin çerçeveyi Dosya Editörleri şöyle ifade ediyor:

Türk Tabipleri Birliği’nin seçilmiş Merkez Konseyi yöneticilerinin, “savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklamaları nedeniyle gözaltına alındığı ve yargılandığı bir dönemden geçiyoruz. Oysa Dünya Tabipler Birliği’nin silahlı çatışmalarla ilgili tutum belgesinde; “Hekimler, silahlı çatışmaların başlatılması ya da sürdürülmesiyle ilgili kararlarında; siyasetçilerin, hükümetlerin ve güç sahibi başka kesimlerin, bu kararların sağlık dahil çeşitli alanlarda yol açabileceği sonuçların farkında olmaları için çalışmalıdır” denmektedir. Böylesi bir dönemde hekimlerin mesleki bağımsızlığının ve meslek örgütünün özerkliğinin ne anlama geldiğini her boyutuyla tartışmak amacıyla bu dosya hazırlandı.