Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 17-19 Ağustos 2021 tarihleri arasında sel bölgelerinin incelenmesine dayanan değerlendirme raporu yayımlandı.

TTB Merkez Konseyi, TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu, Kastamonu-Çankırı Tabip Odası ve Sinop Tabip Odası’ndan oluşan heyet ile sel felaketinden etkilenen bölgeler ziyaret edilmişti. Heyet, Kastamonu’nun Bozkurt, Şenpazar, Azdavay ve Çatalzeytin; Sinop’un Ayancık ilçelerinde incelemelerde bulunmuştu.

Sel felaketinden etkilenen bölgelerde hastane yöneticileri ve hekim/sağlık çalışanlarıyla, toplum sağlığı merkezi ve aile sağlığı merkezi hekim/sağlık çalışanlarıyla, belediyelerle, yerel yöneticilerle, sivil toplum örgütleriyle ve sendikalarla görüşmeler yapılarak oluşturulan raporda,  felaketten etkilenen her bir ilçeye ait bilgiler bulunuyor.

Raporun tam metni için tıklayın.