Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası (ATO) yöneticilerinden oluşan bir heyet, ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu’nun açığa alınmasıyla ilgili olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan ile 05.10.2016 tarihinde bir görüşme yaptı.  Heyette TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, ATO Başkanı Dr. Vedat Bulut ve ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Baştuğ yer aldı.

Görüşmede, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden Rektörlük tarafından 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla iki ay süreliğine açığa alınan ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu’nun bir an önce görevine iade edilmesi istendi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, konuyla ilgili soruşturmanın ivedilikle tamamlanacağını iletti.