Takvim yapraklarındaki 17 Ağustos tarihi son yirmi yıldır bu topraklar için başka bir günü ifade ediyor. Artık 17 Ağustos gününü depremin yol açtığı acılarla anımsıyoruz ve anıyoruz. Yirmi yıl önce sabaha karşı başlayan ve günlerce haftalarca yıllarca süren acılarla. 17 Ağustos 1999 depremlerinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızın, kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.

Unutmuyoruz depremi, depremin yaşattıklarını. Unutmayacağız. Depremin değil uygun yerlerde ve uygun binalarda yaşamamanın, kamunun sorumluluğunu yerine getirmemesinin, yoksulluğun, eşitsizliğin öldürdüğünü unutmayacağız. Gölcük'te de, İzmit’te de, Düzce’de de, Van’da da, Afyon’da da, Elazığ’da da...

Türk Tabipleri Birliği olarak 1990’lı yıllarda başladığımız “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri” faaliyetlerini otuz yıla yaklaşan bir sürede sürdürdük, sürdürüyoruz. Bu alanda 1999 depremlerine kadar ülkemizde eğitim ve yayın faaliyetlerinin öncüsü olduk. Bu alanda yirmi beş yıldır sürdürülen “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Eğitimi” başlıklı kurslarla binlerce hekimin eğitimini gerçekleştirdik. Uzun süre Türkçe yayın açısından önemli bir kaynak işlevi gören eğitim materyalleri hazırladık.

1999 yılı depremlerinden sonra deprem bölgesinde bir yıllık bir süre içerisinde müdahale-izleme-değerlendirme çalışmaları yürüttük. Tabip odaları depremin hemen sonrasında başta sağlık hizmet sunumu için olmak üzere hep vardılar. TTB hep vardı.

Var olmaya devam edeceğiz.

Afetlerle ve olağandışı durumlarla ilgili eğitimlere, yayınlara, raporlara, değerlendirmelere, yurttaşların ve hekimlerin sesi olmaya, her koşulda ve her yerde sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz.

Deprem değil hazırlıklı olmamak öldürür, yoksulluk öldürür, eşitsizlik öldürür.

İlgili dokümanlar:

http://www.ttb.org.tr/odd/

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri: Sağlık Çalışanının El Kitabı

17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce Depremleri Sonrasında Türk Tabipleri Birliği Faaliyetleri