COVID-19 pandemisinin başlangıcından itibaren bir yıl boyunca yoğun emek veren, bilimsel birikimlerini aktaran, sürecin zorluğu karşısında toplumu bilgilendirme için üstün çaba gösteren tüm İzleme Kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bu pandeminin ilk ve son olmadığı, pandemilerle daha çok yüzleşeceğimiz gerçeği ve sürecin COVID-19 virüsü ile sınırlı kalmayacağının farkındalığıyla; COVID-19 İzleme Kurulumuzu, Pandemi Çalışma Grubu olarak yeniden organize ettiğimizi, yeni katılan üyelerimizle birlikte bu süreçte kamuoyunu aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi sürdürmenin yanı sıra yeni pandemileri engellemek ve engelleyemediklerimize hazırlıklar yapma sorumluluğumuz ile çalışacağımızı bildiriyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Pandemi Çalışma Grubu üyeleri:

 • Aslı Davas, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Feride Aksu, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Mehmet Zencir, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Nasır Nesanır, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Tayyar Şaşmaz, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Tomris Cesuroğlu, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Esin Şenol, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı.
 • Levent Akyıldız, Göğüs Hastalıkları Uzmanı.
 • Lütfü Telci, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı.
 • Melek Demir, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı.
 • Oğuz Kılınç, Göğüs Hastalıkları Uzmanı.
 • Özgür Karcıoğlu, Acil Tıp Uzmanı.
 • Serkan Yılmaz, Acil Tıp Uzmanı.
 • Ümit Yaşar Öztoprak, Aile Hekimi.
 • Çağhan Kızıl, Sinirbilim ve Genetik Uzmanı.
 • Ersin Yarış, Farmakolog.
 • Meram Can Saka, Psikiyatrist.
 • Murat Civaner, Tıp Tarihi ve Etik.
 • Kubilay Yalçınkaya, Çevre Sağlık Teknisyeni.
 • Aslı Odman, Sosyal Bilim Uzmanı.
 • Dinçer Demirkent, Anayasa Hukukçusu.
 • Ecehan Balta, Siyaset Bilimci.
 • Nilgün Toker, Siyaset Felsefecisi.
 • Güçlü Yaman, Yazılımcı.
 • Sinan Adıyaman, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı.
 • Şebnem Korur Fincancı, Adli Tıp Uzmanı.
 • Vedat Bulut, İmmünoloji Uzmanı.