Gaziantep - Kilis Tabip Odası, hizmet binasının açılışını yaptı. Açılışta meslekte 30, 40, 50 ve 60’ıncı yılını dolduran hekimler için de plaket töreni düzenlendi. 14 Haziran 2023 günü yapılan açılış kokteyli ve törene Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve geçmiş dönem tabip odası başkanları ile hekimler ve davetliler katıldı.

Gaziantep - Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz’ın açılış konuşmasını yaptığı törende Dr. Korur Fincancı’ya da ilk kayıt olduğu Tabip Odası olması dolayısıyla plaket verildi.

Tabip Odası Başkanı Dr. Yılmaz, konuşmasında plaket alan hekimlere seslenerek, “Mesleğimizin soylu çınar ağaçları olan sizler dün olduğu gibi yarın ve yarınlarda bize yollar göstermeye, hayatın ve mesleğimizin kırlarını, pusudaki tepelerini, kale burçlarını, hikmet burçlarını, limanlarını şiirin, deniz fenerlerini göstermeye devam edeceksiniz. Zira bizim bunları görmeye ihtiyacımız var, sizlere ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.