Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri Tabip Odaları temsilcileri, Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde yaşanan sağlık hakkı ihlalleriyle ilgili olarak 4 Ağustos 2017 Cuma günü Van’da basın toplantısı düzenlediler.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in açış konuşmasıyla başlayan basın toplantısı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in konuşmasıyla sürdü. 

Konuşmasına, 14 Temmuz 2017 tarihinde açıklanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığı’nda çalışan 287, tıp fakültesinde çalışan 76 hekimin de aralarında bulunduğu 7 bin 348 kişi  haksız hukuksuz biçimde ihraç edildiğini belirterek başlayan Tükel, söz konusu KHK ile ihraç edilenler arasında, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan’ın da yer aldığını bildirdi.

Tükel, OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz 2016 tarihinde bu yana çıkartılan KHK'ler ile ihraç edilen hekim sayısının Sağlık Bakanlığı’ndan bin 960, tıp fakültelerinden bin 355 olmak üzere toplam 3 bin 315 olduğunu söyledi.

OHAL sürecinde TTB ve tabip odalarının çok sayıda yöneticisi ve üyesinin ihraç edildiğine dikkat çeken Tükel, bu süreçte çarpıcı olgulardan birinin Diyarbakır’da yaşandığını belirtti. Tükel, “Son 10 yıl içinde Diyarbakır Tabip Odası Başkanlığı’nı yapmış ya da yapmakta olan 5 meslektaşımız OHAL sürecinde ihraç edilmiştir. Son olarak da, kısa bir süre önce, Diyarbakır Tabip Odası’nın önceki dönemlerde başkanlığını yapmış, iyi hekimlik değerlerini öne çıkartan, halkın sağlık hakkı için mücadele eden iki meslektaşımız tutuklanmıştır” bilgisini verdi.

Hekimlerin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevlerinden ihraç edilmelerinin ne OHAL, ne de darbe girişimi ile ilişkilendirilebileceğini vurgulayan Tükel, “Üyelerimiz ve yöneticilerimiz olan hekimler Türkiye’de iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hedef seçilmişlerdir” diye konuştu.

Bu ihraçlar nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine erişiminin ve tıp eğitiminin de engellendiğine dikkat çeken Tükel, ihraç edilen hekimler ve sağlık emekçilerinin ise özel sektörde ucuz işgücü olarak çalışmak zorunda bırakıldıklarını kaydetti.

Tükel, sözlerini şöyle tamamladı:

“TTB olarak, darbelere olduğu gibi, haksız hukuksuz, antidemokratik tüm uygulamalara karşıyız. OHAL’in bir an önce kaldırılmasını, KHK’ların iptal edilmesini istiyoruz. Sağlık hakkımız, hekimlik değerlerimiz ve toplumsal sağlığımız için, demokrasi ve adalet için, haksız hukuksuz biçimde ihraç edilen meslektaşlarımızın hastalarına ve öğrencilerine bir an önce kavuşabilmeleri için mücadeleye devam ediyoruz.”

Tükel’in konuşmasının ardından Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Dr. Özgür Deniz Değer, basın açıklamasını okudu.

Son olarak, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan, ihraç edilme sürecini değerlendirdi.

Basın açıklamasının ardından TTB Merkez Konseyi üyeleri, Bölge Tabip Odalarının temsilcileriyle birlikte ülkemizde ve bölgede yaşanan sağlık hakkı ihlalleri konusunda bir değerlendirme toplantısı yaptı. 

Ortak basın açıklaması için tıklayınız.