Mesleki Sorumluluk Sigortaları

# Adı Tarih Detay
1 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 06.10.2017
2 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulamasıyla İlgili Soru ve Yanıtlar 15.09.2014
3 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası'na ilişkin TTB görüşleri Hazine'ye iletildi 06.05.2010
4 Mesleki sorumluluk sigortası poliçelerinde mevcut sorunlar ve öneriler 03.02.2009
5 Mesleki sorumluluk sigortası poliçelerine ilişkin karşılaştırma ve değerlendirme 03.02.2009
6 Mesleki sorumluluk sigortası poliçelerine yönelik öneriler 03.02.2009
7 Mesleki sorumluluk sigortası poliçe örneklerinde karşılaşılan olumsuz hükümler 03.02.2009
8 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası 03.03.2006
9 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu 17.02.2006
10 M. Sor. Sigortalarının Genel Şartlarına ilişkin muhalefet şerhimiz 17.02.2006
11 Mesleki Sorumluluk Sigortalarının Genel Şartları 17.02.2006
12 TTB Tarafından Tabip Odalarına Yollanan Genelge 17.02.2006