Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne bir yazı göndererek, pandemi sürecinde Zorunlu Mesleki Sigorta Uygulamasının nasıl sürdürüleceğinin açıklanmasını istedi. Olağanüstü şartlarda COVID-19 pandemisi ile mücadele etmekte olan hekimlerin bu konudaki kaygılarının bir an önce giderilmesini isteyen TTB Merkez Konseyi, başvuruyu Sağlık Bakanlığı ile de paylaştı.

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne gönderilen yazı için tıklayınız. 

Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız.