Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu Toplantısı, 22 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı.

Çalışma programı ve yürütme kurullarının oluşturulması amaçlı gerçekleştirilen toplantıya, TTB Merkez Konseyi adına Dr. Samet Mengüç katıldı. Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin ve Samsun tabip odalarından 22 hekimin bulunduğu toplantıda, özel olarak sözleşmeler, örgütlenme, birden fazla ilde çalışma izni, reklam-etik konuları, muayenehaneler ve kişisel sağlık verileriyle ilgili bildirimler değerlendirildi, yeni dönem çalışma programı oluşturuldu.

Yeni dönem yürütme kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Başkan: Dr. Hasan Oğan - İstanbul

Başkan Yardımcısı;  Dr. Abdullah Yeniocak - Mersin

Genel Sekreter: Dr. Emel Bayrak - Ankara

Üyeler:

Dr. Adnan Gürcan - İstanbul

Dr. Ali Küçük - İzmir

Dr. Ali Tufan Soydan - Bursa

Dr. Ergün Çil - Bursa

Dr. Eyüp Çetin – Konya

Dr. Orhan İlim - Diyarbakır

Dr. Tolga Temel - Antalya

Dr. Ulaş Yanık - Gaziantep

Dr. Ümit Şen - İstanbul