Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 8 Şubat 2022’de düzenlenen G(ö)REV eylemi kapsamında Van’da yapılmak istenen basın açıklaması “eylem yasağı” gerekçesiyle engellenmiş, Van-Hakkari Tabip Odası önceki dönem Başkanı Dr. Hüseyin Yaviç ve önceki dönem Genel Sekreteri Dr. Ayfer Bostan ile SES Van Şubesi yönetici ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla açılan davanın görülmesine 8 Mart 2024 günü devam edildi. Duruşmayı TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve TTB Hukuk Bürosu avukatlarının yanı sıra Van-Hakkari Tabip Odası ve İnsan Hakları Derneği temsilcileri yerinde takip etti.

Duruşmada geçmiş ifadelerini yineleyen Dr. Hüseyin Yaviç ve Dr. Ayfer Bostan, TTB tarafından sağlıkta şiddete yönelik sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen G(ö)REV eylemi kapsamında hukuksuz bir biçimde gözaltına alındıklarını ve bu nedenle ifade özgürlüklerinin engellendiğini belirtti. 2021 yılında Dr. Rümeysa Berin Şen’in yaşamını yitirmesi üzerine yapmak istedikleri basın açıklamasının da “eylem yasağı” gerekçesiyle engellendiğini ve yine gözaltına alındıklarını hatırlatan Yaviç, sürecin devamında açılan davada savcının Anayasa’nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına atıfla beraat talep ettiğine, mahkemenin de bu karara uyarak hakkında beraat kararı verdiğine dikkat çekti.

Mahkeme, davayı 29 Mart 2024’e erteledi.