Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin “Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları” başlıklı dosyasının ilk bölümünü içeren Ocak-Şubat 2024 sayısı yayımlandı. Dosya editörlüğünü Dr. Onur Hamzaoğlu, Dr. Osman Öztürk ve Dr. Cegerğun Polat’ın yaptığı sayıda altı yazı yer alıyor. Dosyanın bu ilk bölümünde cumhuriyetin 100 yılı ile ilgili değerlendirmeler, bu dönemdeki sosyal politikalar, Sağlık Bakanlığı ve bakanları ile erken dönem sağlık, hastalık ve sağlık politikaları ele alınıyor.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 46 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.