VERBİS Hakkında Soru ve Yanıtlar

VERBİS nedir?
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından oluşturulmuş olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’nin kısaltması VERBİS olarak kullanılmaktadır.
VERBİS ne değildir?
VERBİS ile e-Nabız uygulaması birbiri ile ilişkili midir?
VERBİS’e hasta bilgileri girilecek mi?
VERBİS’e kimler kayıt olmalı?
VERBİS kaydı için aracı kullanmak gerekli mi?
İşyeri hekimleri veri sorumlusu mu?
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) bünyesinde/adına işyeri hekimliği yapanlar veri sorumlusu mu?
OSGB veri sorumlusu mu?
Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler veri sorumlusu mu?
Alt işveren konumundaki hekimler veri sorumlusu mu?
Muayenehane sahibi hekimler veri sorumlusu mu?
Hekimlerin KVKK açısından yükümlülüğü nedir?
VERBİS'le birlikte alınması gereken önlemler, eğitimler neler?
Kişisel Veri İşleme Envanteri nedir, nasıl hazırlanır?
VERBİS'e kayıt için son tarih nedir?
Kayıt olmaması durumunda yaptırım nedir?
Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum çerçevesinde muayenehane hekimlerinin yerine getirmesi gerekli temel yükümlülükleri nelerdir?