İnsan Hakları İçin Doktorlar (PHR), önceki dönem Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması yaptıkları için hapis cezası verilmesini kınadı. PHR’dan yapılan açıklamada, hapis cezasının korkunç bir yargı yanlışı olduğu belirtilerek, mahkeme kararının bozulması ve suçlamaların düşürülmesi istendi.

Açıklama şöyle:

 

 “Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen Türk Doktorlara Hapis Cezası Verilmesi Korkunç bir Yargı Yanlışıdır

İnsan Hakları için Doktorlar, Kararın Bozulması Çağrısında Bulundu

3 Mayıs 2019 Türkiye’de Sağlık Kesimine Saldırılar

NEW YORK – İnsan Hakları için Doktorlar (PHR) Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerine bugün verilen cezaları şiddetle kınamakta, mahkeme kararının bozulması ve suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunmaktadır.

PHR Genel Direktörü Donna McKay: “Bu temelsiz yargı kararı, Türkiye’de artık sıradanlaşmış olan doktorlara ve sağlık alanına yönelik saldırılarda yeni bir evreye işaret etmektedir. Savaşın masum siviller üzerindeki etkilerinden cesaretle söz eden doktorların mahkûm edilmeleri, hem ifade özgürlüğüne hem de halk sağlığı ve sağlık hizmetleri açısından risk oluşturan durumların göz önüne konulmasında tıp mesleğinin kritik rolüne yönelik bir saldırıdır.  Savaşın sağlık alanında gerçekten sıra dışı sonuçları vardır. Bu yersiz yargı kararının amacı açık biçimde Türkiye’de susmayıp görüş belirten TTB’nin ve doktorların susturulması ve sindirilmesidir.”

Karar, Ankara’daki 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınmıştır. Dava konusu ise TTB Merkez Konsey üyeleri tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde yapılan “savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklamadır. Bu açıklamanın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TTB’yi “terör seviciler” olarak tanımlamış, kuruluşun savaş karşıtı tutumuna karşı çıkmıştır. 26 Ocak 2018 tarihinde 11 TTB Merkez Konseyi üyesi herhangi bir suçlama belirtilmeksizin gözaltına alınmıştır.

Hükümet yanlısı kuruluşların TTB’ye yönelik suçlamalarının ardından Ankara’daki başsavcılık TTB hakkında soruşturma başlatmıştır. Buna ek olarak yine TTB yöneticileri hakkında açılan bir başka davada kuruluşun misyonu dışında hareket ettikleri için bu kişilerin görevlerinden alınmaları talep edilmiştir.

TTB ile uzun süredir çalışma ortaklığı yapan PHR, geçen yıl gerçekleşen gözaltı işlemlerinin ardından gözaltına alınan TTB liderlerinin hemen serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuş, söz konusu işlemin itibarlı bir sivil toplum kesimini sindirmeye yönelik açık bir girişim olduğunu belirtmişti. TTB uluslararası planda saygınlığa sahip bir kuruluştur ve Dünya Tabipler Birliği’nin Türkiye’deki ayağıdır.

PHR tıp başdanışmanı Dr. Vincent Iacopino “Türkiye’deki doktorların en büyük mesleki örgütü olan TTB ile yıllarca birlikte çalıştık; halk sağlığının ve insan haklarının geliştirilmesinde mesleki ortağımız olarak TTB’ye değer veriyoruz. Türk doktorları sindirmeye ve susturmaya yönelik girişimleri, özellikle Türkiye hükümetinin desteğiyle gerçekleştiğinde son derece çirkin ve kabul edilemez buluyoruz.  Türkiye’deki yetkililere bu korkunç kararın bozulması; sokakta, medyada ve mahkemede doktorları hedef alan baskı ve sindirme kampanyasının durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye hükümetinin, Türkiye tarafından da onaylanan belgelerde uluslararası planda kabul görmüş hak ve özgürlükleri koruma sorumluluğu vardır.”

İnsan Hakları için Doktorlar (PHR), merkezi New York’ta bulunan, bilimden ve tıptan kitle kıyımlarının ve ağır insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla yararlanan bir tanıtım-savunu kuruluşudur.

Açıklamanın orijinali için tıklayınız