Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde önemli bir yeri olan TTB önceki dönem başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek anısına 1991 yılından bu yana düzenli, 2011 yılındaki yönerge değişikliğinden itibaren “Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” ve “Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü” başlıkları altında her yıl dönüşümlü olarak “Nusret Fişek Ödülleri” vermektedir.

Ödül için başvuruların yönerge esasına göre yapılması gerekmektedir. Yönergeye göre belirlenen jüriler, başvuruları değerlendirerek ödül almaya hak kazanan kişi ya da grupları belirlemektedir.

Başvuru için son tarih 31 Temmuz 2024’tür.

Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü Yönergesi için tıklayın.

Başvuru formu için tıklayın.