Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi, Mekteb-i Mülkiye’nin (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) 161’inci, Mülkiyeliler Birliği’nin de 74’üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle her yıl kamu hizmeti sunan kişi ve kurumlara verilen Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmeti Ödülü’ne Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) layık gördü.

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Yunus Isın, ödül töreninde yaptığı konuşmada sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sağlanmasını öngören sağlık politikalarını savunması, en temel insan hakkı ve kamu hizmeti olan insan sağlığının korunması ve insanların tıbbi tedaviden nitelikli, eşit, hızlı bir şekilde yararlanması için hayatlarını ortaya koyarak mücadele eden hekim ve sağlık emekçilerinin üstün çabaları nedeniyle ödülü TTB’ye layık gördüklerini belirtti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da “Bu ödül tüm üyelerimiz, meslektaşlarımız ve bütün sağlık emekçileri için büyük bir onur ve bizler için motivasyon kaynağıdır. Halk sağlığı için mücadelemiz sürecek" diye konuştu.