Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından bu yıl 7’nci defa uluslararası ve 25’inci defa ulusal çapta düzenlenen Halk Sağlığı Kongresi, 14-17 Aralık 2023 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Ana teması “Cumhuriyetin 100. Yılında Halk Sağlığı: Geçmişten Geleceğe” olarak belirlenen kongrede konferans, panel, forum, sözlü ve poster bildiri sunumları formatlarında 50’den fazla oturumda 100’den fazla sunum yapıldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu ise kongrede iki oturum düzenledi.

“TTB Halk Sağlığı Kolu Oturumu: Afete Dirençli Yaşam Alanları ve Halk Sağlığı” başlıklı oturumda TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Nursel Şahin’in kolaylaştırıcılığında TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Dr. Burcu Tokuç ve Dr. Mehmet Zencir ile Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmalarda deprem bölgesindeki yaşam ve halk sağlığı hizmetlerinin durumu aktarıldı, olağandışı durumlara dayanıklı halk sağlığı hizmetlerinin değerlendirmesi yapıldı ve olağandışı durumlara dayanıklı olmada sağlık reformlarının etkisi ele alındı.

“TTB Halk Sağlığı Kolu 34. Gezici Eğitim Semineri Oturumu: Afete Dirençli Yaşam Alanları ve Halk Sağlığı” başlıklı oturumda ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Dr. Beyhan Cengiz Özyurt’un kolaylaştırıcılığında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Dr. Gül Usar Yıldır ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Ars. Gör. Dr. Sedat Yiğit konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmalarda 17-23 Eylül 2023 tarihlerinde deprem bölgesinde yapılan Gezici Eğitim Semineri’nin raporu sunuldu, saha çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.