Dünya Tabipler Birliği (WMA), Türk Tabipleri Birliği (TTB), İnsan Hakları İçin Doktorlar (PHR), Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME) ve İşkence Kurbanları İçin Uluslararası Rehabilitasyon Komitesi (IRTC), Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin'in tutuklanmasından duyulan derin kaygıları ve söz konusu isimlerin hemen ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talebini içeren bir mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdi. 

Tutuklamalar keyfi ve insan hakları alanındaki etkinlikleri önleme amaçlı

Mektupta öncelikle Fincancı, Önderoğlu ve Nesin'in  fiziksel ve psikolojik sağlıklarının her durumda güvence altına alınması vurgusu yapıldı. Tutuklamaların keyfi olduğuna ve yalnızca ifade özgürlükleri ile insan hakları alanındaki etkinlikleri önleme amacı taşıdığına dikkat çekilen mektupta, tüm suçlamaların düşürülmesi ve söz konusu isimlerin hemen ve koşulsuz olarak serbest bırakılması istendi. 

Türkiye insan hakları savunucularına sürekli tehditlerine son vermeli

Mektupta ayrıca, yargı düzeyinde olanlar dâhil, insan hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik tüm taciz ve baskılara son verilmesi talebine yer verilirken, Türkiye'nin uluslararası taahhütleri doğrultusunda insan hakları savunucularına yönelik sürekli tehditlere son verilmesi ve BM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi hükümlerine eksiksiz olarak uyulması uyarısında bulunuldu. Mektupta, uluslararası insan hakları standartları ve Türkiye tarafından onaylanan uluslararası belgelere uygun olarak insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının her durum ve koşulda sağlanması istendi. 

Mektubun tam metni aşağıdadır: 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

06560 Beştepe-Ankara

Faks: (+90 312) 525 58 31

E-mail: [email protected]

 

22 Haziran 2016

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Size yazmamızın nedeni, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın, Erol Önderoğlu (Sınır Tanımayan Gazeteciler üyesi) ve Ahmet Nesin’le birlikte, halen hakkında soruşturma yürütülen ve kapatılma tehdidi altında bulunan Özgür Gündem gazetesi ile ilgili bir dayanışma kampanyasına katılmaları dolayısıyla tutuklanmalarından duyduğumuz derin kaygılardır.

Bu tür tutuklamaların, uluslararası insan hakları standartlarıyla, özellikle de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan düşünce ve ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığı kanısındayız: Her insanın, düşüncelerini özgürce açıklamaya hakkı vardır. Bu hak, düşüncelerinden ötürü rahatsız edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmadan bilgi ve düşünceleri, her türlü araç ve yollarla aramak, elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir.”

Bilgilenme ve ifade özgürlüğü temelindeki özgür, bağımsız ve çeşitlilik içeren medya, işleyen herhangi bir demokrasinin temel öğesidir. Gerçekte bu öge, diğer tüm insan haklarının korunması açısından vazgeçilmez önemdedir.

Bu arada, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, başta tutukevlerindeki işkence ve kötü muamele olmak üzere insan hakları ihlallerine karşı mücadelede gerek ülkede gerekse uluslararası düzeyde uzun geçmişe sahip kararlı bir tutumu olduğunu belirtmek isteriz. Konuya duyarlı sağlık profesyonelleri olarak kendisinin bu kararlılığını tümüyle paylaşıyor, temel haklara yönelik bu kabul edilemez ihlallere karşı TİHV Başkanı olarak verdiği mücadeleyi destekliyoruz.

Bütün bunlar ışığında, Türkiye’deki yetkililerin aşağıdaki noktalarda gerekenleri acilen yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz:

·         Doktor Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in fiziksel ve psikolojik sağlıklarını her durumda güvence altına alınması;

·         Kendilerinin hemen ve koşulsuz olarak serbest bırakılması; tutuklanmaları keyfi olup yalnızca ifade özgürlüklerini ve insan hakları alanındaki etkinliklerini önleme amacı taşıdığından kendilerine yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi;

·         Yargı düzeyinde olanlar dâhil, insan hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik tüm taciz ve baskılara son verilmesi;

·         Türkiye’nin uluslararası taahhütleri doğrultusunda insan hakları savunucularına yönelik sürekli tehditlere son verilmesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi hükümlerine eksiksiz olarak uyulması;

·         Uluslararası insan hakları standartları ve Türkiye tarafından onaylanan uluslararası belgelere uygun olarak insan haklarına ve temel özgürlükleri saygının her durum ve koşulda sağlanması.

Kuruluşlarımız, tüm dünyada, tüm insanlar için insan haklarına ve tıp etiğine saygıyı ön planda tutan milyonlarca doktoru temsil etmektedir.  Sözü edilen evrensel haklar ve değerler doğrultusunda gerekli tüm girişimlerde bulunacağınız inancıyla,

Saygılarımızla,

Sir Michael Marmot, Başkan, Dünya Tabipler Birliği (WMA)

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 

İnsan Hakları için Doktorlar (PHR)

Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME)

İşkence Kurbanları İçin Uluslararası Rehabilitasyon Komitesi (IRTC)

 

Bilgileri için:

-        Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Vekâletler Caddesi Başbakanlık Merkez Bina, 06573 Kızılay / Ankara; Tel: (0312) 422 10 00; Faks:+90 312 403 62 82 ; Email: [email protected]

-        Dışişleri Bakanı Sayın Mevlut Çavuşoğlu, Dr. Sadık Ahmet Cad, No: 8 Balgat / Ankara – Türkiye 06100; Tel : +90 (312) 292 10 00

-        Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, 06659 Kızılay, Ankara; Tel: +90 (312) 417 77 70; Faks: +90 (0312) 419 33 70; E-mail:[email protected]r

-        İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala, Bakanlıklar Ankara; Tel: +90 (312) 422 40 00; Faks: 90 312 418 1795; Email: [email protected]    // [email protected]

-        Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakçı, Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi, Brüksel, Avenue des Arts 36-38, 1000 Bruxelles, Belgium; Faks: + 32 2 511 04 50

-        Büyükelçi Sayın Naci Koru, Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Cenevre, Chemin du Petit-Saconnex 28B 1211 Geneva 19, Tel: +41 22 918 50 80; Faks: +41 22 734 08 59; Email: [email protected]

 

Mektubun orijinali için tıklayınız.