Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler (AGH) Daimi Çalışma Grubu’nun (European Junior Doctors Permanent Working Group) 12-13 Mayıs 2017 tarihinde Hollanda’nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’na katıldı. Toplantıda TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nu Dr. Olgu Nur Dereci temsil etti.

Avrupa’daki asistan hekimlerin çalışma saatleri, özlük hakları, genç hekimlerin sağlığı, mezuniyet sonrası eğitimin niteliği gibi konularda çalışmalar yürüten ve Avrupa’da 19 ülkede 300.000’den fazla genç hekimi temsil eden EJD Genel Kurulu’na 17 ülkeden temsilciler katıldı. Toplantıda, "Tıbbi Liderlik" konusunda yarım günlük bir çalıştayı takiben, AGH'nin Sağlık Çalışanları ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi komitelerine ait çalışma grupları yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirdi.

Toplantıda öne çıkanlar şöyle:

-          TTB temsilcisinin de çalışma grubuna dâhil olarak katkı sunduğu “Gebelik ve Ebeveynlik Dönemindeki Genç Doktorların Korunması ve Hakları”na ilişkin bildiri, “politika ve öneriler” başlığı altında kabul edildi.

-          Doktorların Sağlığı Çalışma Grubu tarafından genç doktorlarda tükenmişlik konusunu ele alan bir anket çalışmasının başlatılacağı açıklandı. Genç hekimlerde tükenmişlik durumunu saptamak, önlemek, erken tanımak ve müdahale etmenin bu çalışmanın temel amaçları olacağı belirtildi.

-          Avrupa sınırları içinde doktor hareketliliği konusunu yasal yönleriyle ele alan diğer çalışma grubu olan Çalışma Hareketliliği Grubu’nun, gelecek altı ay içinde üye ülkelerin uzmanlık eğitimleri ve uzmanlık sonrasına ilişkin bir anket planlaması yapıldı. Böylece ülkeler arasında uygulamaların ortak ve farklı yönlerinin tespit edilmesi hedeflendi.

-          Tıbbi Liderlik Çalışma Grubu Genel Kurulda ilk kez toplandı. Avrupa'da yalnızca dört ülkede bu konunun uzmanlık eğitimine dâhil olduğu belirtildi. Üye ülkelerde ne gibi uygulamalar olduğunu saptamak ilk hedef olarak belirlendi.

AGH tüzüğünde bazı maddelerin değiştirilmesine ilişkin gündem, ülkeler arasında uzlaşmaya varılamadığından bir sonraki toplantıya ertelendi. "Veto hakkı" maddesi en çok tartışılan madde oldu. Üye ülkelerden herhangi birisinin genel kuruldaki oylamaları veto edebileceği anlamına gelen bu maddenin demokratik olmadığı gerekçesiyle tüzükten çıkarılması önerilmişti.

Ülkelerin altı aylık raporları sunuldu. Türkiye'de uzmanlık eğitimi sürerken farklı KHK'ler ile çalışmalarına son verilen asistan hekimlerin uzmanlık eğitimini tamamlama hakları konusunda bir destek mesajı yayımlanması konusu, Türkiye raporunun ardından konuşuldu ve oylamaya sunularak kabul edildi. Destek mesajının önümüzdeki günlerde AGH’nin internet sayfasında yayımlanması bekleniyor.