Türk Tabipleri Birliği, Eczacılıkta Uzmanlık Yönetmeliği kapsamında yer alan Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi konusunda ilgili TTB-UDEK üyesi derneklerin temsilcilerinin de katılımı ile görüş oluşturdu. 

21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Eczacılıkta Uzmanlık Yönetmeliği” kapsamında, Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi başlıklarında iki uzmanlık alanı tanımlandı. Türk Tabipleri Birliği, konuyla ilgili görüşünde, her iki uzmanlık alanıyla ilgili olarak da yanıtı belirsiz temel sorular olduğu tespitini yaparak, bu sorulara net ve rasyonel yanıtlar bulunmadan uzmanlık alanlarının faaliyete başlaması ve hekimlik mesleği ile aynı ortamda ilerleyebilmesinin olanaklı görünmediği kaydedildi.

TTB’nin Tıpta Uzmanlık Kurulu'na da iletilmiş olan görüşü için tıklayınız.