Dünya Tabipler Birliği'nin (DTB) 19-22 EKim 2016 tarihlerinde Tayvan'ın Taipei kentinde düzenlenen 67. Genel Kurulu'nda fosil yakıtlardan vazgeçilmesi istendi. 

DTB'nin konuyla ilgili açıklamasında, dünyadaki tüm hekimlerin fosil yakıtların yol açtığı hava kirliliğinin dünyada milyonlarca insanın yaşam kalitesini azalttığının, önemli bir hastalık yükü getirip ekonomik kayıplara ve sağlık sistemleri açısından maliyetlere yol açtığının bilincinde olduğu belirtilerek, Sera Gazı emisyonlarının azaltılmasının sağlık açısından getireceği yararlar konusunda sağlık bilimcilerin, iş çevrelerinin, sivil toplumun ve hükümetlerin eğitilmesine devam edilmesi ve sağlık etkisi değerlendirmelerinin hükümetlerin ekonomik politikalara içselleştirilmesinin savunulması istendi. 

DTB 67. Genel Kurulu'nda benimsenen açıklama metni için tıklayınız.