Ankara Tabip Odası (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi 29 Ekim günü yayımlanan 675 sayılı KHK ile binlerce personelin ihraç edilmesini 1 Kasım 2016 günü gerçekleştirilen basın açıklamasıyla protesto etti.

Basın açıklaması, ihraç edilen sağlık personeli arasında bulunan TTB Denetleme Kurulu üyesi Dr. Mustafa Karakuş’un görev yaptığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gerçekleştirildi. Açıklamaya, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, ATO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Onur Naci Karahancı, Dr. Benan Koyuncu ve SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ile çok sayıda sağlık emekçisi katıldı.

Ortak açıklamayı SES Ankara Şube Eş Başkanı Rona Temelli okudu.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör burada yaptığı konuşmada, Türk Tabipleri Birliği’nin ihraçlara ilişkin “Cadı avı devam ediyor. Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz” başlıklı basın açıklamasını okudu.

675 sayılı KHK ile 1000’in üzerinde hekimin ihraç edildiğini belirten Selma Güngör, ihraçlarla sağlıkta ortaya çıkan personel açığının yol açacağı sağlık hakkı ihlallerinden Bakanlığın sorumlu olacağını ifade etti. Güngör şöyle konuştu:

“TTB’li hekimler baskılara, antidemokratik uygulamalara karşı hiçbir zaman boyun eğmemişlerdir. Bugün de bu antidemokratik uygulamalara, sağlık alanındaki hukuksuzluğa boyun eğmeyeceklerdir. TTB Merkez Konseyi olarak bu hukuksuz ihraçları kabul etmiyor, arkadaşlarımızın bir an önce işlerine dönmelerini talep ediyor ve demokratik bir Türkiye’nin oluşumu için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Naci Karahancı da, “ATO ile SES işyeri temsilcileri ve TTB Denetleme Kurulu üyesi Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki görevlerinden ihraç edildi. ’Sağlık haktır satılamaz’ diyen dostlarımız ihraç edildi. Bunu bir rastlantı olarak görmüyoruz. Bu devran dönecek ve yetkililer hesap verecek. İhracınızdan, baskınızdan korkmuyoruz. Demokrasi için, emeğimize sahip çıkmak için susmadık, susmayacağız da… İhraç edilen sağlık emekçilerine sahip çıkacağız” dedi.

SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve Yenimahalle Eğitim Araştırma Hastanesindeki görevine son verilen bir sağlık emekçisi de konuşmalarında mücadeleyi bırakmayacaklarını belirttiler.

Basın açıklaması için tıklayınız.