Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, 23 Aralık 2021 günü Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ile TBB Başkanı Av. Erinç Sağkan ve TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Gökhan Bozkurt katıldı.

Görüşmede TTB’nin 36. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Av. Erinç Sağkan’a ve yeni yönetime başarı dilekleri ile dayanışma duyguları iletildi.