Toplum ve Hekim dergisinin sağlık turizmi dosyasını da içeren yeni sayısı yayımlandı.  Sayıda sağlık turizmi dosyasında beş, sağlık politikaları başlığında iki, tıbbi antropoloji başlığında iki olmak üzere toplam dokuz yazı yer alıyor. 

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada giderek üzerinde daha fazla durulan sağlık turizmi tıbbi işlemleri de kapsayan ancak ek olarak yaşlılara yönelik verilen bazı hizmetlerle termal turizm olarak adlandırılan kaplıca vb alanlardaki hizmetleri ve engelli hizmetleri gibi hizmetleri de içeren daha geniş bir içeriğe sahip. Toplum ve Hekim’in sağlık turizmi dosyası da konuyu ele alarak çeşitli boyutlarıyla inceliyor. Editörlüğü Dr. Cavit ışık Yavuz tarafından yapılan dosyada Küresel Kapitalizmin Tıbba Dokunuşu: Sağlık Turizmi, Sağlık Hizmetlerinin Ulusötesi Taşeronlaştırılması: Tıbbi Turizm, Sağlık Turizminde Yönetişim Mantığı ve Körfez Ülkeleri, Sağlık Turizmi, Şehir Hastaneleri ve Sağlık Serbest Bölgeleri, Sağlık Turizmi Kanun Taslağı ve Mevzuatı başlıklı yazılar yer alıyor.

Toplum ve Hekim’in bu son sayısıda ayrıca, Sağlık Potikaları başlığında Türkiye'de Gizlenen Bebek Ölümleri ve Bölgelerarası Eşitsizlikler, Türkiye'de Kamu Sağlık Harcamalarının Tarihsel Seyri: Betimleyici Bir Değerlendirme başlıklı yazılar ve Tıbbi antroploji başlığında Hastane Enfeksiyonlarına Sosyomedikojenik Yaklaşım: Medikal Antropolojik Bir Araştırmanın Sonuçları başlıklı bir araştırma ile Tıbbi Antropoloji Niçin Önemlidir? Başlıklı yazı da okurlarla paylaşıyor.

Yazıların özetlerine, abonelik bilgilerine ve eski sayılara Toplum ve Hekim web sayfasından (http://www.ttb.org.tr/thnew/ ) ulaşılabilir.