Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Bursa Tabip Odası (BTO) tarafından düzenlenen 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ileri bir tarihe ertelenmiştir. Belirlenecek olan sempozyum tarihi en yakın sürede paylaşılacaktır.