1. Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ertelendi 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Bursa Tabip Odası (BTO) tarafından düzenlenen 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ileri bir tarihe ertelenmiştir. Belirlenecek olan sempozyum tarihi en yakın sürede paylaşılacaktır.