Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerin hastanede kelepçeli muayene edilmeleriyle ilgili yoğun şikâyet başvuruları üzerine İçişleri, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yazı göndererek, tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinin kelepçesiz yapılması, muayene sırasında kolluk güçlerinin dışarıda tutulması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Yazılarda gerek hekimlerin güven içinde çalışmasının gerekse hastanın mahremiyetinin korunmasının ilgili kurumların sorumluluğunda olduğuna dikkat çekiliyor. Başta İstanbul Protokolü olmak üzere ilgili hukuki düzenlemelerde ve mesleki belgelerde tanımlandığı gibi, muayenelerin kelepçesiz yapılması, tutuklu ve hükümlülerin muayene ortamının hasta hekim ilişkisini bozmayacak ve hasta mahremiyetini koruyacak bir mimari yapıya kavuşturulması, muayeneler sırasında yeterli sayıda hastane için personelin görevlendirilmesi ve sevk etme işleminde görevli kolluk güçlerinin dışarıda tutulması için gerekli çalışmaların yapılması talep ediliyor.

İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazı

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı

Adalet Bakanlığı’na gönderilen yazı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı