Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen “Sağlıkta Güvenli Çalışma Ortamı Oluşturma” başlıklı eğitici eğitimi kursu, 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Eğitim kursuna TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır ile TTB Şiddet Çalışma Grubu ve tabip odalarının temsilcileri katıldı.

Eğitim tanışma, beklentilerin alınması, kursun amaçları ve kuralların aktarımı ile başladı. Eğitimin ilk gününde şiddet ve öfke kavramları, sağlıkta şiddetin kaynakları, öfkeli hastaya yaklaşım, şiddet ve kriz durumunda yapılacaklar ile sağlık çalışanlarının hakları ele alındı.

Eğitimin ikinci gününde ise erişkinlerin öğrenimi üzerine bir sunum yapıldı, tutum değiştirme üzerine grup çalışması yürütüldü. Kurs grup dinamikleri, eylem planları oluşturma, geribildirimler ve değerlendirmeler ile son buldu.