Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu’nun hazırladığı bilgi notu yayımlandı. Bilgi notunda, yangınların sağlığımıza zarar vermeye devam ettiğine dikkat çekilirken, bazı önlemlerin altı çizildi.

Yangın dumanının sağlığa olumsuz etkisinin, dumandan kimlerin daha çok etkilendiğinin, yangın esnasında ve sonrasında alınacak önemlerin açıklandığı bilgi notunda yurttaşlara bazı öneriler sunuldu.

Bilgi notu için tıklayınız.