Bilindiği üzere, mevcut iktidar tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin yapabilecekleri teşhis ve tedavi işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yıllardır çıkarılan yönetmeliklerle kısıtlanmaktaydı. 6 Ekim 2022 tarihinde, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle muayenehanesi olan hekimlerin, hekimliklerinin serbest icrasını engelleyen çeşitli hükümler getirilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği kayıtlarına göre sayıları 7 bini bulan, kendi imkanlarıyla var olan,  muayenehanelerinde çalışan hekim arkadaşlarımızın işlemlerini yaptığı, hastalarını yatırıp tedavi ettikleri özel hastanelerdeki çalışmaları, hastanelerle sözleşme yapma şartına bağlanmış, kadro sayılarına dayanan bir hesaplamaya göre neredeyse imkansız hale getirilmiştir.

Mesleğini serbest icra eden hekimleri ve tedavisi başlamış ve başlayacak hastalarını mağdur edecek olan bu değişiklikle ilgili;

  1. Hukuki süreci başlattığımızı,
  2. Hekimlerin konuyla ilgili bağlı bulundukları tabip odaları ve Türk Tabipleri Birliği’nden hukuk danışmanlığı alabileceğini belirtmek isteriz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Türk Tabipleri Birliği’nin konuyla ilgili 6 Ekim 2022 tarihli ilk açıklaması için tıklayın.