Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla, 17 Mayıs 2017 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti. Görüşmede, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Başkanı Dr. Sedat Abbasoğlu ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Mustafa Güler yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, kişisel sağlık verilerinin korunması, KHK ile ihraç edilen hekimlere provizyon verilmemesi, resmi tatillerde provizyon verilmesi, iflas eden hastanelerde hekimlerin maaş ve tazminatlarını alamaması, 2008’den bu yana SUT fiyatlarının artmaması, üniversitelerin ekonomik sorunları, sağlık hizmetini nitelik yönden değerlendirecek altyapının olmaması, Çalışma Bakanlığı’nın işyeri hekimlerinin listesini vermemesi ve SGK’nin istatiksel veri paylaşmaması konuları ele alındı.

Görüşme, karşılıklı iletişim ve bilgi paylaşımının artırılması dileğiyle son buldu.