Şırnak Tabip Odası Başkanı Dr. Serdar Küni’nin 19 Ekim 2016 tarihinde “örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişileri tedavi ettiği” ve “örgüt üyesi olduğu” iddialarıyla tutuklanması ile başlayan süreç 16 Kasım 2020 itibarıyla yeni bir aşamaya geldi.

Türkiye ve yurtdışından tıp ve insan hakları örgütlerinden gözlemcilerin yakından izlediği, Dünya Tabipleri Birliği’nin destek kararı aldığı ve baskıları kınadığı dava sürecinde, önce Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Nisan 2017 tarihinde Dr. Serdar Küni’nin 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tahliyesine hükmetmişti. Karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmuş ve 25 Nisan 2018 tarihinde dosya yerel mahkemece yeniden görülmeye başlanmıştı.

Davanın ilk duruşmasından itibaren iddiaların asılsızlığı ve hiçbir somut delil olmadığı ortaya çıkmasına (iddiaların dayandırıldığı tanık ifadeleri suçlamalarla ilişkilendirilebilecek somut bir delil içermediği gibi, tanıkların kendileri de bu ifadelerin işkence altında alındığını ve beyanların kendilerine ait olmadığını belirtmesine) rağmen Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Kasım 2020 tarihinde görülen son duruşmada Dr. Serdar Küni’nin bu kez “örgüt üyeliği”nden hüküm tesis edilmekle birlikte kazanılmış hak gereği 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Tüm zorluklara rağmen Dr. Serdar Küni, yıllardır herkesin tanıklığında Cizre’de etik ve bilimsel ilkeleri temel alarak ve insan haklarına dayalı iyi hekimlik yapmaktadır. Bu dava süreci, yargılananın aslında evrensel etik değerlere dayalı bir tıp pratiği olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bugüne değin ulusal ve uluslararası alanda yaratılan dayanışma ortamı açıkça göstermiştir ki Dr. Serdar Kuni hiçbir şekilde yalnız değildir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak bu süreçte Dr. Serdar Küni’nin yanında olan tüm meslektaşlarımıza ve insan hakları savunucularına en içten teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bu güçlü dayanışma yargılamanın sonraki aşamasında adaletin tesis edilmesine katkı sunacak ve Dr. Serdar Küni mutlaka beraat edecektir. Dünya Tabipleri Birliği'nin de işaret ettiği üzere bu dava çatışma ortamlarında iyi hekimlik uygulamaları adına dünyanın başka yerlerinde de bir örnek teşkil edecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi