Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin 17’ncisini 13 Mart 2023 tarihinde “Deprem Bölgesinde Sağlık Çalışanlarının Sorunları” temasıyla gerçekleştirdi.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin 14 Mart Tıp Haftası kapsamında deprem bölgeleri ziyaretlerinde edindiği bilgilerin aktarıldığı toplantıda, gözlemlenen sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileri paylaşıldı.

Toplantıda ilk sözü Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır hattında bulunan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı aldı. Deprem bölgesinde hekimleri/sağlık emekçilerini ziyaret ettiklerini belirten Korur Fincancı, depremzede hekimlerin depremin ilk gününden bu yana özveriyle çalıştıklarını belirterek TTB olarak bölgedeki hekimler/sağlık emekçileriyle dayanışma içinde olduklarını, bu dayanışmanın da süreceğini kaydetti. Ardından söz alan Dr. Bulut Ezer ve Dr. Mehmet Şerif Demir ise Diyarbakır ve Adıyaman’daki koordinasyon eksikliklerine işaret ederek bölgedeki hastaneleri ziyaret ettiklerini, dayanışmanın hem kendilerine hem de bölgede çalışma yürüten hekimlere iyi geldiğini belirtti. Dr. Feride Aksu Tanık da bölgedeki organizasyonsuzluğun devam ettiğini, buna rağmen hekimlerin çalışmalarına devam ettiklerini iletti.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı, Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ertuğrul Oruç da bültene katılarak Adana ve Hatay’dan bilgi aktardı. Ökten bölgedeki sorunların çözülmediği gibi bu sorunların daha da derinleştiğini belirtti. Hatay’ın ilçelerine ulaştıklarını belirten Ökten, hekim/sağlık emekçilerinin temel ihtiyaçların hâlâ karşılanmadığını ifade etti. Ardından söz alan Yılmaz ise, hekimlerin barınma, gıda, eğitim gibi sorunlarının çözülemediğini, buna rağmen hekimlerin birçok sorunun üstesinden gelmeye gayret ettiğini söyledi. Oruç da konuşmasında, bölgedeki ihtiyaçların karşılanamadığının altını çizdi. Karahancı ise Sağlık Bakanlığı’nın gönüllü hekimlerin alanda çalışmasını kolaylaştırmadığını ifade ederek, gelinen noktada bu süreci dayanışmayla aşacaklarını iletti.

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Alican Bahadır, Dr. Lütfi Tiyekli; TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan; TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu üyeleri Dr. Nihat Şahbaz, Dr. Mustafa Vatansever ve Türk Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Ejder Yıldırım Kahramanmaraş ve Malatya’dan bilgi aktardı. Bulut, bölgede ziyaretlere devam ettiklerini belirterek buradaki gözlemlerini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini söyledi. Bahadır, deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarında önlemlerin alınmadığına, bu önlemlerin bir an önce alınması gerektiğine işaret etti. Uyan, hekimlerin/sağlık emekçilerinin en önemli sorunlarının barınma sorunu olduğunu, halen temel gereksinimlerinin dahi karşılanmadığını, gelecekle ilgili belirsizliğin devam ettiğini, nüfus değişimlerinin görevlendirmelerde göz ardı edildiğini, sorunun bu haliyle sürdürülemez olduğunu iletirken; Şahbaz, konuşmasında bölgede olanaklara erişimdeki eşitsizliklere dikkat çekti. Tiyekli de bölgedeki barınma ihtiyacına işaret ederek bu konuda kısa ve uzun vadeli bir planlamanın yapılması gerektiğini belirtti. Bültende son sözü alan Yıldırım, depremzedelerin ağır bir yas süreciyle karşılaşacaklarını, bunun için şimdiden önlemlerin alınmasının uygun olacağını ifade etti.

Etkinlik soru cevap kısmıyla son buldu.İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri