7 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yüzlerce kamu emekçisinin yanında, ülkemizin eğitim ve bilim alanının önde gelen akademisyenleri ihraç edilmiş, bu okullarımızda nitelikli eğitim ve akademik çalışmalar sürdürülemez hale getirilmiştir. TTB kurullarındaki çalışmalarıyla hekimlik değerlerine, demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesine yoğun emek ve katkı sunmuş olan eski TTB Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan ve eski TTB eski Yüksek Onur Kurulu ve Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu, yine bu KHK ile üniversitelerindeki görevlerinden ihraç edilmişlerdir.

Üniversiteden ihraç edilen sadece Özdemir Hoca ve Cem Hoca değil; aynı zamanda onların onurla taşıdıkları akademik ve hekimlik alanına ait evrensel değerlerdir İyi hekimlik, akademik ve mesleki bağımsızlık, nitelikli tıp eğitimi savunusu, şiddetin olmadığı bir ortamda toplumsal barış ve yaşam hakkı talebi, bugün hocalarımızla birlikte akademiden uzaklaştırılmak istenmektedir.

İnsanlık tarihi nice karanlık dönemler, büyük eşikler aşmıştır; yazılı tarihimiz karanlık dönemlerin aşılmasının sayısız örnekleriyle doludur.. Elbet bilime, düşünce özgürlüğüne, barış talebine tahammül edemeyen, itaatkar olanın dışında kimseye ve hiç bir kesime yaşam hakkı tanımak istemeyen bu karanlık da aşılacak, Hocalarımız ait oldukları yere, akademiye geri döneceklerdir. Türk Tabipleri Birliği, Hocalarımız görevlerine dönene dek sürecin takipçisi olacaktır.

Hocalarımızın yanındayız; emek, demokrasi, toplumsal barış ve iyi hekimlik değerleri için verdiğimiz mücadeleyi birlikte yılmadan sürdüreceğiz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi