DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen’in, 1 Mayıs 2015’i Taksim Meydanı’nda kutlama çağrısı yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları dava beraatle sonuçlandı.

Dava, 17 Mart 2016 Perşembe günü İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, “Sanıklar Arzu Çerkezoğlu, Lami Özgen ve Hüseyin Demirdizen hakkında, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme ve yönetme suçlarından 2911 sayılı Kanun’un 28/1 maddesi uyarınca cezalandırılmaları talebiyle açılan kamu davalarında yüklenen fiillerin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle, CMK’nin 223/2-a maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine” karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen hakkında 4'er yıldan 11'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.