Avrupa Hekim Örgütleri, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının koronavirüsü yayacakları korkusuyla işyerinde ve iş dışında maruz kaldıkları şiddet, ayrımcılık ve dışlanma olaylarını kınadı.

Avrupa’da faaliyet gösteren 9 hekim örgütünün ortak imzasıyla yapılan açıklamada, Avrupa hükümetlerine ve sağlık alanındaki yetkililere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sıfır tolerans politikasını yaşama geçirmeleri çağrısında bulunuldu. Sağlık çalışanlarına güvenli çalışma ortamları ve kişisel koruyucu donanım sağlanması, fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunması için gerekenlerin yapılması gerektiğine yer verilen açıklamada, örgütlerin meslektaşlarıyla tam dayanışma içinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.

Açıklamanın orijinali için tıklayınız.