Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak, Ekim 2021’de başlattığımız "Emek Bizim, Söz Bizim" eylem sürecinin devamında TBMM'de görüşülen içi boş yasa teklifine karşı hep birlikte, en güçlü şekliyle tüm Türkiye’de bir kez daha G(ö)REV’deydik.

G(ö)REV etkinliğiyle emeğimiz ve toplumun sağlık hakkı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha geniş katılımla ortaya koyduk. İnsanca yaşayabileceğimiz emekliliğe yansıyan ücret, sağlıklı çalışma koşulları, sağlıkta şiddetin sona ermesi ve toplumun sağlık hakkı taleplerimizi yeniden en yüksek sesle dile getirdik.

G(ö)REV etkinliğimize katılan, destek veren tüm örgütlere, meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına, eylemimizde bizlerle omuz omuza olan toplumun tüm kesimlerine teşekkür ederiz.

Bir kez daha tekrarlıyoruz; hakkımız olanı alana kadar sessiz kalmayacağız. Emek bizim söz bizim sağlıklı bir gelecek ellerimizde…

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi