İtalya’da yaşanan ve çokça insanın can kaybı ve yaralanmasına neden olan deprem nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. M. Raşit Tükel İtalya Tabipler Birliği Başkanı’na bir mektup göndererek taziye ve dayanışma dileklerini iletti.

İtalyan Tabipler Birliği’ne gönderilen mektup için tıklayınız