Türk Tabipleri Birliği, sağlık sisteminin pandemiye yanıt verme sürecinde kamu-özel ortaklığı yöntemiyle işletilen şehir hastanelerinin rolünü incelemek amacıyla bir anket formu oluşturdu.

15 Nisan 2021 tarihine kadar 39 soruya verilecek yanıtlardan bir rapor hazırlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Ankete katılım için tıklayın.