Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 26-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, aşıların ve bağışıklama hizmetlerinin halk sağlığı açısından taşıdığı önemi ve bağışıklama hizmetlerinin  COVID-19 salgını sırasında da aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini hatırlattı.

TTB Merkez Konseyi’nin açıklamasında, bağışıklama hizmetlerinden yararlanmanın herkesin hakkı olduğu, bu hakkı sağlamanın da devletin ödevi olduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığını bağışıklama hizmetlerini etkin bir biçimde yürütmeye, halkımızı bu hizmetlerden yararlanmak için sağlık örgütüyle işbirliğine davet ediyoruz” denildi.

Açıklama şöyle:

Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna;

Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır

Aşılar her yaştakiler içindir. Gebelikte ana rahmindeyken, doğumda, bebeklikte, çocuklukta, ergenlikte, erişkin yaşta, orta yaşta, ileri yaşta, kadın-erkek herkes için ihtiyaçtır, aşılananları hastalanmaktan, sakatlanmaktan, ölümden korur.

Aşılar müzmin hastalığı olanlar için de yaşamsaldır. Kimi hastalıklar (şeker, solunum yolu-akciğer hastalıkları, kalp yetmezliği, kanser, fazla kilolu oluş, beslenme yetersizliği,…) aşı ile önlenebilir hastalıklara yakalanmayı kolaylaştırır, hastalığın şiddetli, ölümcül olmasına zemin hazırlar.

Bağışıklama hizmetleri yaşama-sağlıklı olma hakkının gerçekleşmesine katkı verir. Dünya’da ve Türkiye’de sağlık durumu daha kötü durumda olan yoksullar, düşük eğitim düzeyinde olanlar bağışıklama hizmetlerinden daha az yararlanmaktadır. Yararlanamayanların bir bölümü bağışıklama hizmetlerine erişememekte, bir bölümünün de ne yazık ki aşılarla ilgili tereddütleri vardır. Bağışıklama hizmetlerine erişemeyenlerin ve hizmeti reddedenlerin bağışıklama hizmetlerinden yararlanması için özel çaba harcanmalıdır.

Ülkemizde 2019 yılında kızamık hastalığına yakalanan 1141 kişi hastaneye yatırılmış, 6’sı ölmüştür. Kızamık sorunu 2020’de de devam etmektedir. İlk üç ayda hastaneye yatırılanların sayısı 316’dır.

COVID 19 salgını döneminde de bağışıklama hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi, bebeklerin, çocukların, yaşlıların, müzmin bir hastalığı olanların aşılanma durumlarının takip edilerek aşılanmak üzere randevu ayarlanması gerekli ve çok önemlidir. Koronavirüs hastalığına ek olarak aşı ile önlenebilir hastalıkların sağlığımıza zarar vermesi önlenmelidir.

Bağışıklama hizmetlerinden yararlanma herkesin hakkıdır. Ödevlisi Devlettir. Sağlık Bakanlığını bağışıklama hizmetlerini etkin bir biçimde yürütmeye, halkımızı bu hizmetlerden yararlanmak için sağlık örgütüyle işbirliğine davet ediyoruz.

Aşılar ile bağışıklama, halkın sağlığını koruyan en çok katkı veren 10 sağlık hizmetinden biridir.

Bağışıklama hizmetleri COVID-19 salgını sırasında da aksatılmadan sürdürülmelidir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi