Dünya Tabipleri Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME), 9 Ocak 2023’te bir açıklama paylaşarak Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yönelik baskının kaygı verici olduğunu belirtti.

Açıklamada, TTB Merkez Konseyi üyelerinin 10 Ocak 2023teki görevden alma davasının ve TTB Kanunu’nda yapılması gündemde olan düzenlemelerin TTB’nin ve Türkiye’deki hekimlerin özerkliği ve bağımsızlığına açık bir müdahale olduğu vurgulandı. TTB’nin halk sağlığı için uzun bir mücadele geçmişine sahip olduğunun ve tıbbi etik ilkelerine bağlı olarak çalışmalarını yürüttüğünün altını çizen metinde, hekim özerkliğinin toplum için önemine değinilerek “TTB gibi bağımsız, özerk ve demokratik ulusal tıp birlikleri, sadece tıp mesleği için değil, aynı zamanda hastalar, sağlık sistemi ve halkın tamamı açısından da elzem bir rol oynayan, kapsayıcı tıp kurumlarıdır” ifadelerine yer verildi.

TTB’nin özerkliğine müdahalenin Türkiye toplumunun nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşımını zorlaştıracağı vurgulanırken, hazırlanan yasa tasarısının kabul edilemez olduğu kaydedildi. Her iki örgütün de TTB ile dayanışmasının süreceği kaydedilirken; kamu erki ilgili yasa tasarısını geri çekmeye, TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkındaki tüm suçlamaları sonlandırmaya davet edildi.

Mektubun Türkçe çevirisi için tıklayın.