TTB Hukuk Bürosu, OHAL gerekçesiyle kamuda gerçekleştirilen görevden alma ve devlet memuriyetinden ihraç edilmenin hukuki zemininin bulunmadığını bildirdi.

TTB Hukuk Bürosu tarafından OHAL ilanının ardından kamuda süren haksız, hukuksuz görevden almalarla ilgili olarak hazırlanan bilgi notunda, kamu görevlilerinin OHAL KHK’sinde isimleri ilan edilerek devlet memurluğundan çıkartılmalarının olağanüstü halin amaç ve sınırlarının aşılması anlamına geldiği vurgulandı.

Kamu görevinden almanın Olağanüstü Hal Yasasında belirtilen tedbirler arasında olmadığına dikkat çekilen bilgi notunda; OHAL KHK’si ile isim listeleri yayınlanarak kamu görevinden çıkartılmada etkin bir hak arama yolu bulunmamakla birlikte, izlenebilecek yollara ilişkin öneriler sıralandı.

Görev yapılan kuruma itiraz, valilikler nezdinde oluşturulan ya da oluşturulacağı belirtilen kurullara itiraz, KHK’nin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde etkili bir başvuru yolu bulunmadığı gerekçesiyle doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaparak hak ihlali kararıyla birlikte maddi kayıpların telafisinin istenmesi, 60 gün içinde idari yargıya başvuru ve bütün bu yolların etkisiz olduğu gerekçesiyle, KHK’nin yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde AİHM’e başvurarak, özellikle etkili başvuru hakkının ihlal edildiğinin belirtilmesi öneriler arasında yer aldı.

OHAL Kanunu’nun 4. maddesi “olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda” KHK çıkarılabilmesine yönelik düzenlemeyi içeriyor. Şiddet hareketlerinde alınacak önlemler yine OHAL Kanunu’nun 9 ve 11. maddelerinde sayılıyor. Olağanüstü halin ilanına sebep olan olayların önlenebilmesi için alınabileceği düşünülen bu önlemler arasında kamu görevlilerinin devlet memurluğundan çıkartılması tedbiri bulunmuyor.

Bilgi notu için tıklayınız.