ULUSLARARASI KADIN HEKİMLER DERNEĞİ

Başkan: Prof. Dr. Dr. Bettina Pfleiderer

Albert-Schweitzer-Campus 1, Building A 16, 48149 Muenster, Almanya Ofisi (Mrs. Fielding): (+49)-251-83-56145 E-Mail: president @mwia.net Web Adresi: http://www.mwia.net Kuruluş tarihi: 1919, Merkezi, Cenevre, İsviçre. Dünya Sağlık Örgütü ile 1954 yılından bu yana resmi ilişki içinde. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinde Kategori II statüsünde

 

Basın açıklaması

Uluslararası Kadın Hekimler Derneği (MWIA) Türkiye’de hekimlere karşı yürütülen kampanyaya son verilmesi talebini destekliyor

MWIA Türkiye’de hükümetin Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerini kamudaki görevlerinden çıkarmasını ve TTB Konsey üyelerinin aile hekimliği sözleşmelerine son vermesini derin bir kaygıyla karşılamaktadır.  Bunlara ek olarak, Ocak 2018 tarihinde yapılan ve Suriye’deki süregelen gelişmelere de  odaklanarak  savaşı  halk sağlığına yönelik bir tehdit olarak niteleyen basın açıklamasının ardından TTB yöneticilerine yönelik tacizler ve işten çıkarma işlemleri devam etmektedir.

MWIA, Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi’nin (CPME) TTB yöneticilerine yönelik tacize son verilmesi ve işlerinden çıkarılanların eski görevlerine iade edilmeleri yönündeki talebini tümüyle onaylamaktadır. MWIA, TTB’nin insan haklarını gözeten ve savaşla bağlantılı her tür şiddete son verilmesini talep eden mücadelesine tam destek vermektedir.

 

http://doc.cpme.eu:591/adopted/2018/10.08.2018.Support.TMA.pdf

https://www.wma.net/news-post/turkish-president-urged-to-end-campaign-against-physicians/

14 Ağustos 2018