Veteriner Hekimler Derneği’nin (VHD) Eylül 2021’de göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleri, 23 Aralık 2021 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ile VHD Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, Genel Sekreteri Mücteba Binici, Yönetim Kurulu üyeleri Elif Çetin, Nüket Bilgen ve Mehmet Bülbül katıldı.

Görüşmede VHD’nin yeni yönetimine başarı dilekleri ile dayanışma duyguları iletilirken; sağlık ve tıp alanındaki gündemler değerlendirildi.