Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) Ocak Şubat 2023 sayısı yayımlandı. STED’in bu sayısında beş araştırma makalesi, bir de derleme yer aldı.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; bilgi/becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan STED’in son sayısında, 2023 yılında Türkiye'deki tıp fakültelerinde öğrenci ve öğretim üyesi ile ilgili sayılarının güncel bilgisini, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin akademik hayata etkisini, pandemi döneminde aşı tereddüdünün nedenleri ve çözüm önerilerini tartışan makaleler yer aldı.

TÜBİTAK Türk Tıp Dizini’ne 2012’de giren STED’de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları yayımlanıyor. Derginin internet sayfasına ve arşivine https://www.ttb.org.tr/STED/ adresinden erişilebilir.