Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Alican Bahadır 1 Aralık 2022 tarihinde Kastamonu ve Sinop illerini ziyaret ederek hekimlerle buluştu.

TTB Merkez Konseyi üyeleri ilk olarak Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Bülent Korkmaz ile birlikte Kastamonu merkez ve Taşköprü ilçesindeki aile sağlığı merkezlerini (ASM) ziyaret etti. Görüşmede ASM’lerdeki güncel sorunlar tartışılırken, birinci basamak sağlık hizmetleri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. 

Kastamonu ziyaretinin ardından Sinop’a geçerek Sinop Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Keleş, Genel Sekreter Dr. Arif Özdal Arslan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası önceki dönem Sinop İl Temsilcisi Kayhan Konukçu ile görüşen TTB heyeti, sağlık ve hekimlik alanında yaşanan sorunlar ve bunların çözümü üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kastamonu ve Sinop’ta gerçekleşen ziyaretlerde hekimler, Samsun’da sağlıkta şiddet temalı Aile Hekimliği Kolu bölge toplantısına da davet edildi.