Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildikleri ya da güvenlik soruşturması olumsuz geldiği gerekçesiyle 450 gün süreyle mesleklerini yapmaları engellenen hekimler, söz konusu süre dolsa da mesleklerine başlayamıyorlar.

Geçtiğimiz yıl “Sağlık Torba Yasası”nın içine eklenen bir hüküm ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması olumsuz gelen hekimlerden mecburi hizmet yükümlüsü olanların 450 gün süreyle mesleklerini yapmalarını engelleyen bir düzenleme Anayasa’ya ve hukuka aykırı bir şekilde yaşama geçirilmişti.

Hekimlerden Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yapılan çeşitli başvurular, söz konusu süre dolduktan sonra da hekimlerin hemen çalışmaya başlayamadığını ortaya koydu. Bu başvurulara göre, 450 gün süreyi dolduran hekimlerin isimleri Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi’nde (ÇKYS) görünmüyor ve İl Sağlık Müdürlükleri de bunu gerekçe göstererek hekimlere çalışma izin belgesi vermiyor. İl Sağlık Müdürlükleri Sağlık Bakanlığı’ndan onay yazısı bekliyor ve süre de aylar alabiliyor.

TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi. Yazıda, çalışma hakkının anayasal güvence altına alınmış temel haklar arasında olduğu bir kez daha hatırlatılarak, “Meslektaşlarımızın hekimlik mesleğini yerine getirmelerinin engellenmesi veya geciktirilmesinin bireysel ve toplumsal sorunlar yaratmaktadır. Hekimin mesleğini yapması ve toplumun bu meslektaşlarımızdan hizmet alabilmesinin önünde engel olarak ortaya çıkan bu durum ile ilgili sorunun çözümlenmesi ve ilgili ÇKYS bilgilerinin İl Sağlık Müdürlükleri tarafından da görülebilmesi için gerekli çalışmanın ivedilikle yapılmasını ve sonuçtan tarafımıza da bilgi verilmesini bekleriz” denildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazı 

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazı