Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK), “İşimize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! Bu Ağır Saldırıyı da Püskürteceğiz” sloganıyla düzenlediği mitingi, Ankara Valiliği’nin yasak kararına karşın 15 Ekim 2016 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. Türk Tabipleri Birliği’nin de desteklediği mitinge, TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş katıldı.

Van-Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’dan yola çıkan yürüyüş kollarının Ankara’ya ulaşmasının ardından, Sakarya Caddesi’nde bir araya gelen KESK üyeleri ve mitingi destekleyen emek ve meslek örgütleri ile siyasi parti temsilcileri, burada bir basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirdiler.

Basın açıklaması öncesinde, Barış İçin Akademisyenler’den (BAK) Adnan Menderes Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Şükrü Boylu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, HDP Milletvekili Ayhan Erol, CHP Milletvekili Necati Yılmaz kısa birer açıklama yaparak emek ve demokrasi alanında yaşanan saldırılara dikkat çekerek, KESK ile dayanışma içinde olduklarını vurguladılar.

Konuşmaların ardından basın açıklamasını KESK Eş Genel Başkanı Şaziye Köse yaptı.