TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2022 Yılı Türkiye geneli uygulanacak olan “Katsayı Listesi” açıklanmıştır.

TTB Merkez Konseyi, yılın ikinci yarısı için katsayıyı yeniden ele alacaktır.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

 

TTB-HUV 2022 Yılı katsayı listesi için tıklayın.