Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), 13 Nisan 2022 günü İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda 1 Mayıs 2022 çalışmalarını başlattı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından 1 Mayıs bildirisinin okunmasının ardından hep birlikte bildiri dağıtımı yapıldı.

1 Mayıs bildirisi için tıklayın.

1 Mayıs afişi için tıklayın.