Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun uzmanlık öğrencileri Araş. Gör. Dr. Erhan Serhat Demir ve Araş. Gör. Dr. Osman Karameşe ile birlikte 15 yaşında bir çocuğu, istemediği halde “zorla” muayene etmediği için yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti. 

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bakire olup olmadığının tespiti (kızlık zarı muayenesi) yapılmak üzere 15 yaşında mağdur çocuk tıp fakültesi hastanesine gönderilmiş, Prof. Dr. Gürcan Altun, çocuğun muayene olmayı kabul etmemesi üzerine, muayeneye zorlanmasının tıp etiği ve hukuksal düzenlemelere aykırı olacağını görerek durumu tutanak altına almıştı. Prof. Dr. Gürcan Altun’un çocuğu zorla muayene etmeyerek “görevi kötüye kullanma” suçunu işlediği iddia edilmekteydi.

24 Kasım 2016 günü Edirne 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Gürcan Altun, öğrenciler Osman Karameşe, Erhan Serhat Demir, TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Ziynet Özçelik ile Edirne Tabip Odası’ndan meslektaşları katıldı.

Prof. Dr. Gürcan Altun duruşmada küçük kızın bekaret muayenesini kabul etmediğini hatırlatarak, "Biz de istemediğini belirten bir tutanak yazdık daha sonra da imzaladık. Bu durumda hekim olarak yapılabilecek herhangi bir şey kalmamıştır. Yargı birimleri bizlerden mağdurları zorla muayene etmemizi mi beklemektedir? Böyle bir uygulama hekimler açısından kabul edilebilir değildir" dedi.

Edirne 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, hekimlerin davranışlarının suç olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, 2013 yılında da yaşları 10 ile 13 arasında değişen 3 kız çocuğuna, istememeleri nedeniyle bekaret muayenesi yapmadığı için yargılandığı Edirne 1'nci Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki davadan da beraat etmişti.

Hekimlik mesleği, insan hakları, çocuk hakları ve ceza muhakemesine ilişkin normlar, mağdur erişkin ve çocukların zorla muayenesine olanak tanımamaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak, bir kez daha iyi ve onurlu hekimliğin kazanmasından mutluluk duyduğumuzu belirtiyor, bu tür yargılamaların son bulmasını diliyoruz. Bizler, ulusal yasa, yönetmelik ve genelgelerin yanı sıra devlet olarak imzaladığımız uluslararası sözleşmelere uygun, “çocukların üstün yararı” ilkesine bağlı kalarak uygulamalarımıza devam edeceğimizi bildiriyoruz. 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi